iPhone 12 Pro - Make movies like the movies

  lượt xem 16,887,249

Apple

4 tháng trước

The only camera that can shoot, edit and playback in Dolby Vision.
Buy now: apple.co/3dZGKyc

NHẬN XÉT
LỜI XIN LỖI VỤNG VỀ - QUÂN A.P | OFFICIAL MV
5:05
Apple Event - October 13
1:10:59
Apple
lượt xem 56 Tr
Privacy. That’s iPhone. - Over Sharing
01:09
Meet iPhone 12 - Apple
01:46
Apple
lượt xem 26 Tr
This is iPhone 12 Pro - Apple
02:32
Apple
lượt xem 22 Tr
Apple at Work - The Underdogs
03:01
Apple
lượt xem 8 Tr
Apple - WWDC 2014
1:57:59
Apple
lượt xem 2,6 Tr
LỜI XIN LỖI VỤNG VỀ - QUÂN A.P | OFFICIAL MV
5:05
#314 Chỉ Trong Nghề Mới Biết Tạo Ra Như Thế Nào p57 Ngành Nghề Tik tok
17:08
Anh Thợ Mủ Bình Phước | 1stMrC Vlogs
lượt xem 132 N
jtk
1:02
Technical Malik
lượt xem 2,1 Tr